Kosteusmittaukset

Kosteusmittaus on paras ja ainoa keino tietää, milloin materiaalit ovat riittävästi kuivuneet, jotta pinnoitustyöt voidaan aloittaa. Selkeät mittausraportit ovat myös tilaajalle tärkeä dokumentti työssään.

Viking kuivaustekniikka - rakennusaikainen kosteusmittaus

Kosteusmittaus palvelumme

Kosteusmittauksia tarvitaan rakennusvaiheessa materiaalien kuivausta tarkkaillessa, samoin vesivahinkoja korjattaessa ja myös vesivahinkoa epäiltäessä. Kosteusmittaus vaatii ammattitaitoa.

Vikingin ammattitaitoinen mittaaja kannattaa kutsua paikalle heti kun kosteusolosuhteet alkavat mietityttää. Nopea asianmukainen mittaus antaa heti tarvittavat faktat jatkotoimenpiteiden pohjaksi.

Vesivahinko tai sen epäily

Kun rakenteisiin epäillään muodostuneen kosteusvaurioita, suoritetaan kosteusmittaukset. Mittausta varten porataan materiaaliin huomaamattomasti eri kohtiin pienet reijät, jotta voidaan mitata kosteutta riittävän syvältä materiaalista.

Myös pintakosteusmittaus ilman pinnan rikkomista on mahdollista tehdä, kun tarvitaan yleiskuva kostean alueen laajuudesta tai kun halutaan olla selvillä esim. piilevästä kosteusvauriosta vanhassa rakenteessa. Pintakosteuden mittauslaitteisto analysoi kosteuden materiaalin pinnasta, tarkempi mittaus tapahtuu poraten tai ottamalla näytepalat.

Kosteusvaurioita indikoivat esimerkiksi huoneilman normaalista poikkeava mikrobien laatu tai määrä. Mittauksissa voidaan paikallistaa vaurioituneet rakenteet.

Vesivahingon tapahduttua kosteusmittauksilla voidaan kartoittaa tapahtuneitten vahinkojen laajuus ja korjauksien vaatima aika. Vahinkoihin vaikuttaa kosteuden määrä ja se aika, minkä rakenteet ovat olleet alttiina kosteudelle ja miten syvälle kosteus on ehtinyt tunkeutua rakenteeseen.

Usein suurimmat vahingot tulevat jälkiseurauksista eli rakenteiden heikentymisestä, homeesta tai korroosiosta, joten mitä nopeammin vahinko on todettu ja korjattu, sen vähemmillä seurauksilla päästään. JVT eli jälkivahinkojen torjunta on tärkeä osa työtä.

Kun vesivahinko on asianmukaisesti korjattu, tehdään päätteeksi kosteusmittaukset, joilla todennetaan ettei kosteutta enää esiinny rakenteissa.

Rakennusaikainen kosteusmittaus

Äsken valettu betoni kuivuu hitaasti, ja sen kuivumiseen vaikuttavat monet seikat; valun paksuus, valun alapuolinen materiaali, sääolot ja muut olosuhteet. Betonin pinnan kuivuminen voi tapahtua nopeasti, mutta pinnan alla on tällöin vielä runsaasti kosteutta ja siksi kosteusprosentti pysyy korkealla. Vain asianmukaisesti suoritettu valun syvämittaus antaa luotettavan tiedon, milloin rakenteet ovat kauttaaltaan sopivat jatkotöille, esim. pinnoitukselle.

Rakenteiden kuivumista voidaan nopeuttaa olennaisesti Vikingin kehittyneellä kuivauskalustolla ja työmenetelmillä. Oikea tekniikka oikeaan paikkaan ja kuivausprosessille asianmukainen seuranta. Aina olennainen, luotettava tieto kuivumisesta saadaan valun eri kohdista tehtävillä kosteusmittauksilla. Varmuus on valttia.

Rakennusaikaiset kuivaukset
Lämpökamerakuvaukset

Lämpökamerakuvaukset

Teemme myös lämpökamerakuvauksia, joilla paikannetaan mahdolliset vuotokohdat rakenteessa. Ilmatiiviys on myös mahdollista mitata ja siten antaa suuntaviitat rakennuksen parempaan energialuokkaan ja sen arvoon. Ilmatiiviysmittauksien tekijän täytyy olla rakennusliikkeen ulkopuolinen taho, jotta mittauksen tulos olisi pätevä. Vikingin kokonaisvaltainen olosuhdehallinta on tilaajan vahvana tukena näissä asioissa.

Kosteusmittauksen dokumentointi

Tilaajalle kosteusmittauksen dokumentointi on tärkeä asia. Sitä tarvitaan vakuutusasioissa ja kaikissa tilanteissa, joissa täytyy voida osoittaa rakentamisen laatuun liittyvät asiat ja hyvän rakentamistavan mukainen etenemisprosessi. Dokumentointi antaa tilaajalle turvallisen selkänojan. Se kertoo myös sen,  miten  ammattilainen on hoitanut kosteusmittauksen. Viking Kuivaustekniikalla mittauksien dokumentointi kuuluu automaattisesti palveluun.

Rakennusaikainen laadunvarmistus

Olosuhdehallintaamme tuo lisäarvoa jatkuvasti monipuolistuva palvelumme. Esim. viemäri- ja IV-kuvausmahdollisuutemme on kysyttyä, samoin Ilmatiiveysmittaukset, joiden tekijöiltä vaaditaan asianmukainen VTT:n myöntämä sertifiointi.

Kosteuskoordinaattori / kosteuskartoittaja on uusi käsite rakennus- ja kiinteistöalalla. Tässäkin Viking lukeutuu palvelullaan edelläkävijöihin. Vikingin asiantuntemus, tietämys ja palveluasenne on käytettävissäsi.

Laita osaavat viikingit asialle ennen kuin vahingot kasvavat.
Soita: 0400 232 747

Usein kysyttyä

Materiaalista huokuva kosteus vaurioittaa pintamateriaalia, joka joudutaan tästä syystä pian uusimaan. Pintamareriaalin alle voi myös alkaa muodostumaan vaarallista mikrobikasvustoa.

Pintamittaus ilman reikiä on hyvä toimenpide aluksi yleistilanteen kartoittamiseksi. Se riittää silloin, kun ei tarvita tietoa rakenteen kosteudesta syvemmältä. Mittausreijät betonin tehdään huomaamattomiin paikkoihin ja ne peitetään asianmukaisesti mittauksen jälkeen. Lopputulos on siisti ja mittaustulos pätevä koko materiaalin paksuudelta.

Kun ne tehdään oikein ja tasaisesti koko operoitavalta alueelta, sekä syvemmältä kuin vain pintakerroksesta, niiden luotettavuus on kiitettävä. Vikingillä on päivittäisessä käytössä välineistö syvämittaukseen.

Dokumentoinnilla voidaan kiistatta osoittaa, mitä on tehty ja miten on tehty. Dokumentointi on tärkeää, jos jatkossa tulee tarve osoittaa, kuinka toimenpiteet suoritettiin ja mitkä olivat tulokset.

Muita olosuhdehallinnan palveluitamme

keyboard_arrow_down
Vesivahingot
Vesivahingot

Kosteusmittaukset vesivahinkoepäilyissä tai vesivahinkotapauksissa. Vesivahinkojen kartoitus, kuivaus ja korjauspalvelut.

Kuivaus
Kuivaus

Viking Kuivaustekniikka hoitaa kuivaus- ja kosteudenhallintapalvelut tarpeesi mukaan.

Lämmittimet
Lämmittimien vuokraus

Lämmittimien vuokraus laajasta valikostamme.