Kuivaus ja kosteudenhallinta

Rakenteiden ja erilaisten materiaalien kuivaus ja kosteudenhallinta ovat palvelumme ydintä. Rakennusvalujen hallittu kuivaus nostaa rakentamisen laatua ja nopeuttaa valmistumista. Vesivahinkojen oikeaoppinen kuivaus ja korjaus minimoi vahingot. Varma osaaminen ja tietämys Vikingiltä.

Rakennusaikainen kuivaus

Rakennusaikaiset kuivaukset

Teemme rakennusaikaiset kuivaukset, jotka nopeuttavat tilaajan työtä ja varmistavat rakentamisen laadun. Rakenteiden normaalit kuivumisajat voivat muuttua sään ja muiden tekijöiden vuoksi. Myös tällaiset olosuhteiden muutokset Viking hallitsee tekniikallaan ja osaavalla palvelullaan. Ammattitaitoisella palvelulla tuloksena on nopeampi kuivumisaika laadusta tinkimättä.

Vikingin palvelun tavoitteena on, että tilaajalle syntyy kustannussäästöjä sekä tilaaja välttyy virheiltä. Esimerkiksi pinnoitustyöt voidaan aloittaa juuri silloin kun alustan tiedetään olevan sille valmis eikä asiaa tarvitse arvella näppituntumalla, joka voi tuoda turhaa viivytystä tai kalliisti korjattavia virheitä.

Viking Kuivaustekniikka on ekologinen ja ammattinsa osaava yritys Uudellamaalla, vaivattomin ja varma valinta. Vikingin selkeä hinnoittelu ja ripeä toiminta takaavat tyytyväisyyden.

Kosteuden hallinta

Rakennusliikkeillä ja teollisuuden monilla aloilla on tarvetta pysyvään kosteudenhallinnan osaamiseen prosesseissaan ja toiminnassaan. Puhutaan kosteuskoordinaattorista.

Viking Kuivaustekniikan avainhenkilöillä on kosteuskoordinaattorin pätevyys. Jos tämä aihe on teille ajankohtainen, ehdotamme että istumme palaveriin aiheen ympärillä. Mainitse tästä aiheesta kun palautat yhteyslomakkeemme.

Rakennusaikainen kuivaus Espoo
Vesivahingon kuivaus

Kuivausmenetelmämme

Vikingin oikein mitoitettu laitteisto, sen oikeanlainen käyttö ja kulloiseenkin työtilanteeseen parhaiten sopivat kuivausmenetelmät varmistavat työn kiitettävän tuloksen.

Kysy kuivausmenetelmistämme tarkemmin:

  • Tilakuivaus
  • Imukuivaus
  • Puhalluskuivaus
  • Suljettu kuivaus
  • Infrakuivaus

Palvelumme takaa erilaisten ja eri paksuisien rakenteiden oikeanlaisen kuivumisen. Viking seuraa kuivumisprosessia tarpeen mukaan mittareiden etälukumahdollisuutta aktiivisesti käyttäen. Vikingin kokonaispalvelulla tilaaja välttyy aikataulu- ja laatuongelmilta.

Laita osaavat viikingit asialle, niin laatu ja aikataulut työssäsi pitävät.
Soita: 0400 232 747

Usein kysyttyä

Kuivattavissa tiloissa voidaan käyttää useita suuria kuivureita, jolloin työ nopeutuu. Asianmukainen ja luotettava kosteuskartoitus ja kosteudenmittaus on työn tuloksien kannalta aina tärkeää. Huolellisuus kuivausvaiheessa on tarpeen jatkotöitten sujuvuuden ja lopputuloksen onnistumisen kannalta.

Uudisrakennuksissa aikataulupaine saattaa houkutella tekemään betonin päälle pinnoituksen silloin, kun betoni ei ole vielä kauttaaltaan riittävän syvältä tarpeeksi kuivunut. Paikoittain se voi olla jo täysin kuiva, mutta ei kauttaaltaan tasaisesti. Tämä kostautuu hankalina pinnoituksen ongelmina myöhemmin. Kuivaus on ammattilaisten työtä.

Kun ne tehdään oikein ja tasaisesti koko operoitavalta alueelta, sekä syvemmältä kuin vain pintakerroksesta, niiden luotettavuus on riittävä. Vikingillä on päivittäisessä käytössä välineistö syvämittaukseen.

Dokumentoinnilla voidaan kiistatta osoittaa, mitä on tehty ja miten on tehty. Dokumentointi on tärkeää, jos jatkossa tulee tarve osoittaa, kuinka toimenpiteet suoritettiin ja mitkä olivat tulokset.

Vikingilla on luonnollisesti vakuutus työlleen.

Muita olosuhdehallinnan palveluitamme

keyboard_arrow_down
Kosteuskoordinaattori
Kosteusmittaukset

Kosteusmittaukset ja kosteusseuranta rakenteiden kuivumisen varmistamiseksi uudis- ja saneerauskohteissa.

Tilapäinen lämmitys

Tilapäinen lämmitys talvirakentamisen tarpeisiin sekä lämmön takaamiseen erilaisissa tapahtumissa.

Vesivahingot
Vesivahingot

Vesivahinkojen kartoitus, kuivaus ja korjauspalvelut Vikingin ammattilaisilta.