Vesivahingot

Vesivahinkojen kartoitus, kosteudenmittaus vesivahinkojen epäilyissä, vesivahinkojen kuivaus- ja korjauspalvelu sekä JVT eli jälkivahinkojen torjunta. Viking Kuivaustekniikka tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelun näissä  asioissa. Vesivahinkopäivystys 24h/7:
0400 232 747

Vesivahingon kuivaus

Vesivahingon kuivaus

Vesivahingon tapahduttua – kun vahinkojen laajuus ja luonne on selvitetty-   kuivaus aloitetaan ripeästi tilanteeseen parhaiten soveltuvalla Viking Kuivaustekniikan laitteistolla.

Mitä nopeammin vahingon tapahduttua päästään aloittamaan kuivaus, sitä vähemmän kosteus ehtii imeytyä syvälle rakenteisiin eivätkä vahingot lisäänny. Usein suurimmat vahingot tulevat jälkiseurauksista eli rakenteiden heikentymisestä, homeesta tai korroosiosta, joten nopeus kuivauksen aloittamisessa on tärkeää.

Pintarakenteita puretaan tarvittavassa laajuudessa. Kuivauslaitteet ohjaavat kuivatettua ilmaa kostuneille rakenteille, joissa oleva kosteus siirtyy huoneilmaan. Huoneilmasta erotetaan kosteus pois ja tilalle puhalletaan kuivatettua ilmaa.

Kuivaimissamme on useita erityyppisiä laitteita: Kondensiolla toimiva rakennuskuivain, Adsorptiokuivain, Turbiinikuivain, Aksiaalipuhallin ja Levykuivain. Jokaisella laitetyypillä on omat käyttötarkoituksensa. Käytämme kulloinkin parhaiten soveltuvaa kalustoa kuivaukseen.

Vesivahingon kuivauksen kesto

Vesivahingon kuivauksen aloittamisella on kiire, mutta itse kuivauksen vaatimaa aikaa ei kannata yrittää tarpeettomasti lyhentää, ettei kosteusvaurioita jäisi rakenteisiin muhimaan.  

Kuivaus vie aikansa ja sen etenemistä seuraamme mittareilla. Mittaukset tuovat varmuuden siitä, milloin kuivauksesta voidaan siirtyä  tekemään uusia rakenteita.

Kuivaamisesta aiheutuu jonkinasteista äänihaittaa, nehän ovat toiminnassa 24 h /vrk, mutta periaatteessa kuivauksen aikana on mahdollista käyttää tiloja normaalisti työntekoon tai asumiseen.

Vesivahingon korjaus

Kuivatut rakenteet voidaan tilanteen vaatiessa myös käsitellä mikrobien estoaineilla homekasvun estämiseksi. Jos laboratoriotesteissä löytyy kuivatusta rakenteesta laadultaan ja määrältään huolestuttavia mikrobeja, rakenteet voidaan huolellisesti ja erityistä varovaisuutta noudattaen desinfioida.

Näihin toimiin niihin ryhdytään vain, jos on erityisen pätevä syy. Oikeaoppisesti kuivatut rakenteet voidaan jättää uusien rakenteiden sisään turvallisesti ilman mikrobikäsittelyäkin. Niissä ei ala muodostua haitallisia bakteereita tai itiöitä, kun rakenteet ovat täysin kuivattuja. Kuivattujen rakenteiden varaan tai päälle voidaan näin rakentaa riskittömästi uusia rakenteita.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksella tiedetään, milloin materiaalit ovat riittävästi kuivuneet, jotta korjaustyöt voidaan aloittaa. Kosteudenmittausraportti on myös tilaajalle tärkeä dokumentti.

Kosteusmittaus vaatii ammattitaitoa. Mittausta varten porataan materiaaliin huomaamattomiin kohtiin pienet reijät, jotta voidaan mitata kosteutta riittävän syvältä materiaalista.

Myös pintakosteusmittauksia ilman rakenteisiin kajoamista tehdään silloin, kun riittää tieto pinnan kosteustilanteesta.

Rakenteiden kuivuminen nopeutuu Vikingin kehittyneellä kuivauskalustolla ja työmenetelmillä. Oikea tekniikka oikeaan paikkaan ja kuivausprosessille asianmukainen seuranta. Huolelliset kosteusmittaukset antavat tiedon kuivumisesta koko rakennusmateriaalin paksuudelta. Aina olennainen tieto kuivumisesta saadaan valun eri kohdista tehtävillä kosteusmittauksilla. Varmuus on valttia.

Kosteusmittauksen dokumentointi

Tilaajalle kosteusmittauksen dokumentointi on tärkeä asia. Sitä tarvitaan vakuutusasioissa ja tilanteissa, joissa täytyy voida osoittaa, kuinka vesivahingon kuivaus ja korjaustyön on tehty.

Laita osaavat viikingit asialle ennen kuin vahingot kasvavat.
Soita: 0400 232 747

Usein kysyttyä

Kyllä teemme. Päivystysnumeromme 0400 232 747 toimii vuorokauden ympäri.

Jos pääsemme apuun ennenkuin vahingot ovat ehtineet suuriksi, kuivaus ja korjaus nopeutuu. Vesivahingon kuivaamisessa tulosten mittaus ja niiden mukaan toimiminen on olennaista. Kiirehtiminen mittaustuloksia kaunistellen kostautuu laajenevina vaurioina, jolloin liian aikaisin aloitettu korjaustyö voi olla turhaa. Kuivauskalustoa lisäämällä voi kuivausta nopeuttaa, Vikingillä on kattava laitekapasiteetti, osaaminen ja tietämys.

Kartoitettuaan tilanteen Viking toimittaa  sopivan kuivauskaluston ja seuraa kuivumisprosessia mittareillaan. Kuivurien ollessa toiminnassa tiloissa voi periaatteessa työskennellä tai asua, toki kuivureista aiheutuu hiukan meluhaittaa.

Jo materiaalin pintamittauksella saadaan osviittaa kosteustilanteesta. Jos se vahvistaa epäilyksiä, ehdotamme asianmukaisia toimenpiteitä. Älä epäröi kutsua Viking Kuivaustekniikkaa paikalle, jotta mahdollisiin ongelmiin saadaan heti oikea apu.